Publicerad

Var köps getterna in?

Getterna köps in i de områden där vi arbetar, för att i största möjliga utsträckning undvika långa och plågsamma transporter. I takt med att getterna förökar sig köper vi killingar av de familjer som redan fått getter. Det innebär att vi kan ge getter till en ny familj samtidigt som ursprungsfamiljen får en inkomst från försäljningen.