Under semesterperioden 8/7-9/8 kan vi tyvärr inte erbjuda möjligheten att få gåvointyg hemskickade endast självutskrift via PDF-fil bifogat i mejl.

Hur fungerar getutdelningen? Hur fungerar getutdelningen?

Barnmissionen delar ut getter i flera afrikanska länder samt i Bangladesh och på Filippinerna. Vi  samarbetar vanligtvis med lokala kyrkor som verkar i byar på landsbygden och har god lokal kännedom. Varje kyrka tilldelas en namnlista med namn på getterna samt pengar för att köpa in och distribuera getter, oftast 10-20 åt gången. Vi har en lokal koordinator som är ansvarig och som ser till att kyrkorna fullföljer sitt uppdrag. När distributionen är slutförd rapporterar kyrkorna till koordinatorn som arkiverar namnlistorna med getnamn. De listorna fungerar som underlag och verifikation för vårt kontroll- och uppföljningsarbete.

Det är våra lokala samarbetspartner som väljer ut vilka familjer som ska få getter. Grundläggande krav är att familjerna ska vara uttalat fattiga. Högst prioriterade är familjer som tar hand om föräldralösa barn. Varje familj får två getter. På så sätt skapar vi förutsättningar för uppfödning.

I undantagsfall kan en familj få getter flera gånger. Det händer om getterna blir ormbitna, sjuka eller dör av andra orsaker. Men det vanligaste är att nya getter distribueras till nya familjer.

Vanliga frågor och svar

Kan jag få mitt gåvointyg levererad till en annan mottagare?
Jag vill inte använda mitt betalkort. Hur gör jag då?
Hur fungerar det att betala via Swish i webbshop?
Hur mycket av pengarna går till ändamålet?
Kan jag få veta var mina gåvor hamnar?
När får jag mitt gåvointyg?
Varför har jag inte fått något mejl med gåvointyg?
Hur fungerar getutdelningen?
Var köps getterna in?
Vad gör familjerna med getterna?
Hur kontrollerar ni att getterna verkligen delas ut?
Hur många getter och andra produkter kan jag beställa?
Hur namnger jag min get eller ko?
Hur långt får namnet på geten eller kon vara?
Jag hittar inte min fråga här.

Du kan hjälpa oss bli bättre genom att svara på några enkla frågor.
Det tar bara några minuter.
Dina svar behandlas självklart anonymt.