Under semesterperioden 8/7-9/8 kan vi tyvärr inte erbjuda möjligheten att få gåvointyg hemskickade endast självutskrift via PDF-fil bifogat i mejl.

Hur mycket av pengarna går till ändamålet? Hur mycket av pengarna går till ändamålet?

Vi följer riktlinjerna från Svensk Insamlingskontroll som säger att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till ändamålet. Målsättningen är att alltid ha så låga insamlings- och administrationskostnader som möjligt. Barnmissionen har ett 90-konto och vår verksamhet granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll, så att vi uppfyller alla de krav som ställs på insamlande organisationer.

Priserna som anges i webbshopen  är riktpriser. Inköpspriset varierar beroende på verksamhetsland, ibland är det billigare och ibland dyrare att köpa in exempelvis getter och kor. I vissa länder löser vi det genom att getterna får dubbelnamn, eller att getternas killingar läggs till och stäms av mot namnlistorna. Som grundprincip gäller att våra partner inkommer med en projektbeskrivning samt en budget som tydligt visar kostnaderna för exempelvis ett getprojekt.

Om behovet för ett visst ändamål, exempelvis grisar, är uppnått eller efterfrågan från våra partner minskar, förbehåller sig Barnmissionen rätten att omfördela medlen inom ramarna för det samlade arbetet.  

Spørsmål og svar

Jag vill inte använda mitt betalkort. Hur gör jag då?
Kan jag få veta var mina gåvor hamnar?
När får jag mitt gåvointyg?
Hur mycket av pengarna går till ändamålet?
Hur långt får namnet på geten eller kon vara?
Hur kontrollerar ni att getterna verkligen delas ut?
Vad gör familjerna med getterna?
Var köps getterna in?
Varför har jag inte fått något mejl med gåvointyg?
Hur fungerar getutdelningen?
Hur namnger jag min get eller ko?
Hur många getter och andra produkter kan jag beställa?
Jag hittar inte min fråga här.

Du kan hjälpa oss bli bättre genom att svara på några enkla frågor.
Det tar bara några minuter.
Dina svar behandlas självklart anonymt.