latrin1-600x600

Latrin

2,800 kr

Produktbeskrivning

En riktig latrin är ett grundläggande behov både för individ och miljö. Det skapar helt nya förutsättningar för att hålla en god hygien och undvika olika sjukdomar. Genom att ge en latrin gör du det möjligt för boende i Lokichoggio, nordvästra Kenya, att få tillgång till detta.

När det finns förutsättningar att bygga en ny latrin gräver mottagarna hålet enligt rätt mått, skaffar fram sand och sten och sedan gjuts en platta av betong där ett hus av stål och plåt monteras ihop. Hela ekipaget kan enkelt lyftas och flyttas för att återanvändas när hålet i marken fyllts upp. Där planteras sedan ett träd.