Rent Vatten

Rent vatten

2,000 kr

Produktbeskrivning

Rent vatten är en nyckel till hälsa. Uppemot 2 miljoner barn dör varje år i följdsjukdomar orsakade av orent vatten och dåliga sanitära förhållanden. Värst drabbade är länder i Afrika söder om Sahara och i Sydasien. Barnmissionen arbetar bland annat på den zambiska landsbygden. Här bor människor i lerhyddor med trampade jordgolv. Det saknas elektricitet och alla former av det som vi betecknar som självklara bekvämligheter. När man lagar mat kokar man den i enkla kokkärl över öppen eld. Vattnet hämtar man från orena källor.
Genom din gåva hjälper du Barnmissionen att gräva eller borra brunnar, samt utbilda befolkningen om vikten av rent och friskt vatten.