Svenska

Entreprenörskap

Från: 50,00 kr

Nollställ

Artikelnr: 530 Kategori:

Ge hjälp för livet!

”Ge en man en fisk och du hjälper honom för dagen. Lär honom att fiska och du hjälper honom för livet.”

Barnmissionen vill hjälpa människor ut ur fattigdom och till ett värdigt liv. För att hjälpa långsiktigt behöver vi hjälpa människor att försörja sig själva.

En person som får hjälp att starta ett företag kan försörja sig själv och sin familj. Det ger mat på bordet och pengar till skolavgifter och mediciner. Samtidigt ger det arbetstillfällen till fler. Hälften av de entreprenörer som Barnmissionen utbildar lyckas starta företag som inte bara försörjer den egna familjen utan också i genomsnitt ger arbete till tio andra arbetslösa.

Hjälp Barnmissionen att satsa på entreprenörskapsträning för familjeförsörjare, kvinnor och ungdomar. De får utveckla praktiska kunskaper, men också lära sig grunderna i hur man driver ett företag.

Hjälp till jobb är hjälp för livet!

Mottagarens information

Gavobelopp

100 kr, 250 kr, 500 kr, Valfri summa