Egil Friestad

Styrelseordförande, Södra Sandby

Företagsledare från Höganäs Bjuf AB.  Ny styrelseordförande för Barnmissionen från och med februari 2019.

Kati Hirvonen

Vice ordförande, Bromma

Arbetar som kvalitetsansvarig på studieförbundet Bilda. Har under många år arbetat med bistånd, som projekthandläggare, biståndsutbildare och utbildningsansvarig inom PMU.

Karin Woxlin

Ledamot, Öckerö

Civilingenjör som nu arbetar som projektledare på RUAG Space i Göteborg. Tidigare styrelseledamot i biståndsorganisationen NavPartners innan denna blev en del av Barnmissionen.

Linnea Schmitz 

Ledamot, Åsa

Legitimerad läkare med inriktning psykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Intresseområden inom internationell och jämlik hälsa. Tidigare erfarenhet bland annat som kommunfullmäktigeledamot i Mölndal.

Dagfinn Kroslid

Ledamot, Farsund, Norge

Mångårig erfarenhet från arbete med hälsa och internkontroll i Alcoa. Styrelseordförande för Barnemisjonen i Norge och ledare för den norska organisationen Barn fra Ukraina.

Josefin Fållsten

Ledamot, Örebro

Tidigare regionledare för Evangeliska Frikyrkan region Asien samt ansvarig för EFK:s internationella arbete. Har arbetat i Kenya med pingstsamfundet Free Pentecostal Fellowship samt som konsult med organisationsutredningar och bedömningar. Hösten 2023 påbörjar hon en pastorstjänst i Immanuelskyrkan i Örebo.