Egil Friestad

Styrelseordförande, Södra Sandby

Företagsledare från Höganäs Bjuf AB.  Ny styrelseordförande för Barnmissionen från och med februari 2019.

Maud Andersson

Vice ordförande, Tumba

Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU Interlife, bland annat åtta år som Direktor. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på administration och projektledning.

Kati Hirvonen

Ledamot, Bromma

Arbetar som kvalitetsansvarig på studieförbundet Bilda. Har under många år arbetat med bistånd, som projekthandläggare, biståndsutbildare och utbildningsansvarig inom PMU.

Per-Olof Edström

Ledamot, Mölndal

Senior Advisor. Mångårig erfarenhet av mission och utvecklings-samarbete inom nätverket Navigatörerna. Grundare av organisationen NavPartners som sedan 2012 är en del av Barnmissionen under namnet Devent.

Lars Erixon

Ledamot, Rönninge

Mångårig erfarenhet från telekombranschen på Ericsson i Sverige och utomlands. Har arbetat med systemrevisioner och metodstöd av organisationer samt varit ekonomiansvarig och styrelsemedlem i församling och secondhandverksamhet.

Karin Härdne

Ledamot, Vintrosa

Lärare som undervisar vuxna invandrare på Folkhögskola. Har arbetat i Ecuador, Thailand och Serbien, och engagerat sig för att hjälpa flyktingar. Har varit engagerad i Diakonia och arbetar med det internationella arbetet i Hagakyrkan i Örebro.