Svenska

Bangladesh

Utbildning är en nyckel till hållbar förändring och utveckling. Därför arbetar Barnmissionen med att göra skolgång möjlig för barn i Bangladesh – ett av de fattigaste utvecklingsländerna i världen. De kristna i Bangladesh utgör 0,2 procent av befolkningen och är den fattigaste gruppen i landet. Barnmissionen samarbetar med Free Christian Churches of Bangladesh och Agape Social Concern som har ett stort arbete bland fattiga människor på landsbygden.

Getter och kor

Barnmissionen verkar för att stärka fattiga familjers förutsättningar att bli självförsörjande, bland annat genom att dela ut getter och kor. Familjerna utbildas i hur de ska ta hand om djuren och hur de ska gå tillväga för att sälja mjölk, kid och kalvar för att få inkomster till familjen.

Getterna och korna, som bekostas via Barnmissionens webbshop, har inneburit stora förändringar och en helt ny vardag för många familjer. Inkomsterna från djuren gör att de kan ge sina barn mat och bekosta skolgång.

Skolgång

Tillsammans med Free Christian Churches of Bangladesh hjälper Barnmissionen 3 000 elever på 40 läxhjälpsskolor. På varje läxhjälpsskola finns två lärare som varje vardag hjälper elever att klara sina studier.

Eleverna går i allmänna skolor, men eftersom klasserna är stora och det kan var svårt för barn från lägre samhällsklasser att få hjälp i skolan, behöver de även stöttning med läxläsning. Eftersom elevernas föräldrar ofta är analfabeter har de svårt att hjälpa sina barn med studierna.