Svenska

Bangladesh

Utbildning är en nyckel till hållbar förändring och utveckling. Därför arbetar Barnmissionen med att göra skolgång möjlig för barn i Bangladesh – ett av de fattigaste utvecklingsländerna i världen. De kristna i Bangladesh utgör 0,2 procent av befolkningen och är den fattigaste gruppen i landet. Barnmissionen samarbetar med Agape Social Concern (ASC) som tillsammans med Free Christian Churches of Bangladesh har ett stort arbete bland fattiga människor på landsbygden.

Getter och kor

Barnmissionen verkar för att stärka fattiga familjers förutsättningar att bli självförsörjande, bland annat genom att dela ut getter och kor. Familjerna utbildas i hur de ska ta hand om djuren och hur de ska gå tillväga för att sälja mjölk, kid och kalvar för att få inkomster till familjen.

Getterna och korna, som bekostas via Barnmissionens webbshop, har inneburit stora förändringar och en helt ny vardag för många familjer. Inkomsterna från djuren gör att de kan ge sina barn mat och bekosta skolgång.

Skolgång

Home of Peace

Home of Peace är ett kristet internat på landsbygden i norra Bangladesh som i samarbete med lokala skolor ger utsatta barn möjlighet att gå i skolan. En del av barnen på internatet är föräldralösa, andra kommer från mycket svåra ekonomiska förhållanden där föräldrarna inte har råd att skicka sina barn till skolan. På Home of Peace får närmare 600 elever gratis mat och boende samt skolgång i närliggande skolor.

Efter den ordinarie skoldagen erbjuds barnen extra undervisning i ämnen som kan leda till försörjning när utbildningen är klar, exempelvis sömnad, jordbruk, grönsaksodling, boskapsskötsel och datorkunskap. Home of Peace ger också barnen kunskap om mänskliga rättigheter, barns rättigheter och vad korruption gör med ett samhälle.

Elever som under sin skoltid bor på Home of Peace får ofta goda skolresultat. De har dessutom praktiska kunskaper som ger dem jobb och försörjning.