Svenska

Bangladesh

Utbildning är en nyckel till hållbar förändring och utveckling. Därför arbetar Barnmissionen med att göra skolgång möjlig för barn i Bangladesh – ett av de fattigaste utvecklingsländerna i världen. De kristna i Bangladesh utgör 0,2 procent av befolkningen och är den fattigaste gruppen i landet. Barnmissionen samarbetar med Free Christian Churches of Bangladesh FCCB och Agape Social Concern som har ett stort arbete bland fattiga människor på landsbygden.

Skolgång

Skolgång är en rättighet, men långt ifrån en verklighet för alla barn.

3 600 barn på landsbygden i Bangladesh får enkel skolgång i 45 hjälpskolor (Tutorial school) som Barnmissionens partner FCCB driver. Hälften av barnen får skolgången bekostad från Barnmissionen.

Barnen kommer från mycket fattiga familjer som inte har råd att sätta barnen i vanlig skola. Föräldrarna är ofta analfabeter och dagarbetare. På varje hjälpskola finns två lärare som ger barnen enkel undervisning två timmar om dagen. Hälften av eleverna kommer på förmiddagen och hälften på eftermiddagen.

Några av eleverna går även i allmänna skolor, men för de flesta av barnen är undervisningen i hjälpskolorna all utbildning som de får.

Getter och kor

Barnmissionen verkar för att stärka fattiga familjers förutsättningar att bli självförsörjande, bland annat genom att dela ut getter och kor. Familjerna utbildas i hur de ska ta hand om djuren och hur de ska gå tillväga för att sälja mjölk, kid och kalvar för att få inkomster till familjen.

Getterna och korna, som bekostas via Barnmissionens webbshop, har inneburit stora förändringar och en helt ny vardag för många familjer. Inkomsterna från djuren gör att de kan ge sina barn mat och bekosta skolgång.