Barnmissionen i Moldavien

Moldavien är Europas fattigaste land. Här är många utsatta för extrem fattigdom – och som så ofta är det barnen som drabbas hårdast. Barnmissionen har arbetat i staden Cornesti sedan 2007 och idag stöder Barnmissionen ett dagcenter för utsatta barn i skolåldern.

 Placeholder