Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många i stor utsatthet – och som så ofta är det barnen som drabbas hårdast. Barnmissionen har arbetat i staden Cornesti sedan 2007 och idag stöder Barnmissionen ett dagcenter för utsatta barn i skolåldern.

Dagcenter för barn

Dagcentret finns till för barn från familjer som lever i stor ekonomisk utsatthet och marginalisering. Visionen är att hjälpa barn och unga till en ljusare framtid genom att ge dem stöd för en dräglig tillvaro och villkor för att kunna klara av skolan.

Arbetet på dagcentret inriktas främst på barn i åldern 8-16 år. Men familjer med många barn eller utsatta familjer med yngre barn kan också få tillgång till stödet.

På dagcentret kan barnen efter skolan äta ett mål lagat mat. Eftersom många av barnen ofta saknar rinnande vatten hemma får de också möjlighet till att duscha och tvätta sina kläder. Att vara smutsig och aldrig ha rena kläder i skolan gör att barnen hamnar utanför, mobbas, blir utan vänner och tappar lusten att lära.

Stöd i skolgången

Ett fokus är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen att klara av skolan. På dagcentret finns det därför också tillgång till läxhjälp. På så sätt får barnen möjlighet att komma ifatt sina skolkamrater och klara av grundskolan för att senare kunna studera vidare.

Det finns många utmaningar. De barn och unga som står utan skydd av familjen, skolan och samhället hamnar ofta i kriminalitet, olika typer av missbruk, prostitution eller trafficking. Därför vill Barnmissionen möta dem redan i skolåldern.

Samtal förs hela tiden med kommunledning, sociala myndigheter och skolledning för att identifiera olika behov och vilka familjer som behöver hjälp. Ett viktigt fokus är att föra en dialog med skolorna i syfte att fånga upp barn som lever under särskilt utsatta förhållanden och som därmed riskerar att halka efter i skolgången.

Socialt Bageri

I staden Ungheni driver Barnmissionen sedan 2016 ett socialt bageri. Två anställda arbetar med att baka bröd som används till Barnmissionens arbete. Samtidigt ger bageriet bort bröd till 150 utsatta familjer.