Alla barn har rätt att gå i skolan!

Utbildning är en grundläggande förutsättning för att ta sig ur fattigdom. Barnmissionen gör det möjligt för barn och ungdomar på tre kontinenter att gå i skolan, från förskola upp till universitet. Genom våra partners i olika länder ger vi stöd till skolavgifter och skolmat. Vi ser till att barnen får skoluniformer, studiematerial samt att utbildningen håller bra kvalitet enligt landets riktlinjer.

I skolan formas många av våra värderingar, därför arbetar Barnmissionen med att stärka barn och ungdomars självkänsla och medkänsla. Vi vill se generationer som växer upp till trygga och ansvarstagande människor med vilja och förmåga att bidra till en god och hållbar samhällsutveckling.