I Sverige har Barnmissionen sitt huvudkontor. Från kontoret i Malmö bedrivs hela Barnmissionens internationella arbete. Barnmissionen i Norge, Danmark, Finland, Färöarna samt ABC Island skickar sin hjälp genom Sverige. I Malmö finns också ett lager, varifrån humanitär hjälp skickas till Ukraina och Rumänien.

Verksamheten är indelad i tre enheter: Insamling och kommunikation, Internationella avdelningen samt Ekonomi och administration. Barnmissionen har tolv anställda, varav två utlandsstationerade, samt ett flertal volontärer.

Tre Barytoner, med Bo Wallenberg, Mikael Järlestrand och Mats Lindström, reser runt till församlingar runt om i landet för att sjunga, evangelisera och samtidigt berätta om Barnmissionens arbete. Mer information om Tre Barytoner finns här.

I Sverige driver Barnmissionen också ett socialt arbete tillsammans med Hälsobackskyrkan i Ystad.

Barnmissionen, Strömgatan 14, 212 25 Malmö

Generalsekreterare: Bo Wallenberg.

Telefon (växel): 0046 40 689 30 40

Epost: info@barnmissionen.se

Fler kontaktuppgifter hittar du här.