Barnmissionen sänder stora mängder humanitär hjälp med lastbil till Ukraina och Rumänien. Genom att förmedla humanitär hjälp lindrar vi akut nöd, räddar liv samt värnar miljön genom återanvändning av kläder, leksaker och medicinsk utrustning.

Hjälpen delas ut till sjukhus, barnhem, skolor, äldreboenden, fängelser eller direkt till utsatta människor i deras hem. Ofta genomförs utdelningen i samarbete med sociala myndigheter.

I samband med exempelvis naturkatastrofer genomför Barnmissionen räddningsinsatser, vanligen genom ekonomiskt och/eller materiellt stöd till samarbetspartner.

Det kan handla om att upprätta så kallade Child Friendly Spaces – barnvänliga platser – i evakueringsläger eller att dela ut paket med mat, medicin och filtar. Vi kan också se till att läkarteam är på plats vid en katastrofhärd inom 48 timmar, detta genom ett nära samarbete med den tyska organisationen Humedica.

Ibland, inte minst i samband med julen, delar Barnmissionen ut matpaket till utsatta människor i alla våra verksamhetsländer.

Vägledande i det humanitära arbetet är att det ska ske i samordning och dialog med myndigheter och andra aktörer.