Barnmissionen sänder stora mängder humanitär hjälp till Ukraina och Rumänien. Genom att förmedla humanitär hjälp lindrar vi akut nöd, räddar liv samt värnar miljön genom återanvändning av kläder, leksaker och medicinsk utrustning.

Hjälpen delas ut till sociala myndigheter, sjukhus, barnhem, skolor, äldreboenden, fängelser mm.

I samband med exempelvis naturkatastrofer genomför Barnmissionen räddningsinsatser, vanligen genom ekonomiskt och/eller materiellt stöd till samarbetspartner.

Det kan handla om att upprätta så kallade Child Friendly Spaces, barnvänliga platser, i evakueringsläger eller att dela ut paket med mat, medicin och filtar. Vi kan också se till att läkarteam är på plats vid en katastrofhärd inom 48 timmar, detta genom ett nära samarbete med den tyska organisationen Humedica.

Vägledande i det humanitära arbetet är att det ska ske i samordning och dialog med myndigheter och andra aktörer.