Svenska

Uganda

I Uganda lever många i stor utsatthet – inte minst på landsbygden. Barnmissionen tror på att skapa förändring genom att ge människor nya förutsättningar. Därför arbetar vi genom konceptnamnet Devent tillsammans med Center for Evangelism, CFE, inom flera områden såsom entreprenörskapssatsningar, ledarträning och HIV/Aids-förebyggande insatser. CFE strävar efter att utveckla samhället utifrån en helhetssyn där hela människans behov tillgodoses.