Svenska

Fr.o.m. 8/7 t.o.m. 8/8 är det semestertider och det går ej att få intygen hemskickade. Det går fortfarande att skriva ut dem själv. Om du betalar med Swish skickas de till dig via e-post annars kan du skriva ut dem direkt på hemsidan.

Uganda

I Uganda lever många i stor utsatthet – inte minst på landsbygden. Barnmissionen tror på att skapa förändring genom att ge människor nya förutsättningar. Därför arbetar vi genom konceptnamnet Devent tillsammans med Center for Evangelism, CFE, inom flera områden såsom entreprenörskapssatsningar, ledarträning och HIV/Aids-förebyggande insatser. CFE strävar efter att utveckla samhället utifrån en helhetssyn där hela människans behov tillgodoses.