För en familj på landsbygden kan två getter innebära en stor skillnad för levnadsstandarden. Barnmissionens getprojekt innebär att familjer får ett getpar vardera och adekvat utbildning om hur getterna bör skötas och födas upp. Efterhand kan de sälja getkid och den näringsrika getmjölken, som också blir ett viktigt kosttillskott för familjerna själva.

Målet är att utveckla och säkra en ekonomisk tillväxt för familjerna. Att familjer får möjlighet att bedriva getuppfödning ger bättre förutsättningar att sätta mat på bordet och betala skolgång för sina barn.