Svenska

Obs! 12 juli t.o.m. 28 juli går det ej att få intygen hemskickade. Det går fortfarande att skriva ut dem själv.

Zambia

Zambia är trots ekonomisk tillväxt ett land med utbredd fattigdom och nöden är stor på landsbygden. I samarbete med Zambia Children´s Mission gör Barnmissionen skillnad för många familjer och barn.

Getprojekt

En av de viktigaste delarna av Barnmissionens arbete i Zambia är getprogrammet. I samarbete med lokala församlingar hittar vi familjer där getter kan göra stor skillnad. När en familj får två getter kan de sälja mjölken och senare kiden som de föder upp. För många innebär det en möjlighet att betala sina barns skolgång och en enorm hjälp i den dagliga kampen för mat.

Majsodling

Genom Barnmissionens arbete i Zambia blir majsodling en möjlig inkomstkälla för familjer. Det utsäde som vi delar ut håller mycket hög kvalitet och ger därför en betydligt större skörd än det traditionella utsädet. I många fall mångdubblas skörden. När familjerna säljer sin skörd får de en effektiv hjälp till självhjälp.

Jordbruksutbildning

För att bönderna ska kunna driva ett så hållbart och effektivt jordbruk som möjligt ger Barnmissionen utbildning i nya odlingsmöjligheter. Det handlar bland annat om växelodling, kompostering och att ersätta dyr konstgödsel med naturlig spillning. Förutom att detta är hållbarare alternativ för miljön blir skördarna också större.