Sydsudan är ett av världens fattigaste länder. Här bygger Barnmissionen ett multifunktionellt hus som ska användas till undervisning i veckorna och till kyrka på söndagar.

Pingstkyrkan i Jönköping har startat upp ett initiativ för fred och försoning i det krigshärjade landet Sydsudan, där flera kristna hjälporganisationer samverkar för att hjälpa folket, med bland annat hälso- och sjukvård och med utbildning.

Barnmissionens del i projektet är att bekosta bygget av ett multifunktionellt hus i Kapoeta. Tomten har projektet fått av stadens myndigheter. Huset ska användas till skolundervisning i veckorna och till kyrka på helgerna för en liten församling som inte har någon lokal att samlas i. Huset kan också användas till basal sjukvård, träning av sjukvårdsarbetare, utbildning av lärare och vuxenutbildning.

Landet Sydsudan bildades 2011 då Sudan delades i två delar. Inbördeskrig har präglat landet under lång tid, och fyra miljoner människor är flyktingar, inom landet eller i något grannland. Sydsudan är ett av världens fattigaste länder. Enligt Unicef lider hälften av landets befolkning brist på mat och 1,2 miljoner barn undernärda. 2,2 miljoner barn går inte i skolan.

I området finns flera olika folkgrupper som under många år har varit i krig mot varandra. Det har lett till att befolkningen lidit oerhört och att det råder brist på nästan allt.