På Mafia Island, som hör till Tanzania, lever stora delar av lokalbefolkningen på fiske, odling av kokosnötter och småskaligt jordbruk. Men det är svårt att få ett arbete och en inkomst, inte minst för ungdomar.

Barnmissionen arbetar genom partnerorganisationen Thanda för att hjälpa ungdomar till arbete. Deltagarna i entreprenörskapsutbildningen är lågutbildade och i vissa fall analfabeter, men genom den träning som Barnmissionen ger får de en möjlighet att bygga upp sina liv.