Svenska

Kenya

I Kenya driver Barnmissionen ett stort arbete med skolor i både Lokichoggio och Mombasa.

En annan grundpelare för Barnmissionens arbete i Kenya är att stärka människor till att bli ekonomiskt självständiga. Medelinkomsten i landet är låg och det är svårt för människor att hitta jobb, även om de har en utbildning.

I huvudstaden Nairobi har Barnmissionen ett regionkontor för Children´s Mission Africa. Våra anställda där arbetar med att utveckla kapaciteten och följa upp pågående insatser hos våra partnerorganisationer i hela Afrika. Mer om Children´s Mission Africa kan man läsa på deras hemsida.