Kenyas näst största slumområde finns i Mombasa. Här driver Barnmissionen en skola i samarbete med partnerorganisationen Gift School. Behoven i ett slumområde är enorma, men tack vare skolutbildning kan barnen få en chans till en bättre framtid.

Barnen älskar sin skola och går dit med glädje. De har lärare som ser dem och som ger dem möjligheter till kunskapsinhämtning, vilket gör att de får förutsättningar att lyckas. Eleverna drömmer om att en dag få ett jobb och kunna försörja sina familjer, inklusive sina föräldrar. Många av dem kommer lyckas, tack vare den skolgång de får.

Läs mer på skolans hemsida.