Tillsammans med våra partners Navigators Africa, I Choose Life och EPTF arbetar Barnmissionen genom konceptnamnet Devent med att utbilda lokala entreprenörer så att människor kan skapa jobb till sig själva och andra i sin närhet. I utbildningen får deltagarna lära sig att effektivt sköta ett företag och jobba med marknadsföring och ekonomi.

Barnmissionen jobbar också med att skapa grupper på landsbygden och i slumområden där medlemmarna får utbildning i entreprenörskap och en möjlighet att spara gemensamt. Med kapitalet startar deltagarna så småningom en affärsverksamhet för att försörja sig. Utbildningarna förändrar liv, inte minst genom att möjliggöra skolgång för barn.

EPTF arbetar med entreprenörsutbildning, hjälp med affärs- och företagsutveckling och med påverkansarbete för att skapa förutsättningar för ökat entreprenörskap i Kenya. Organisationen registrerades 1991 och arbetar nu i sex län.