Genom vårt kvinnoprojekt ANA har 16 kvinnor sysselsättning och får en liten inkomst varje månad. Med denna kan kvinnorna köpa mat, betala skolavgifter och mediciner med mera. De får också lära sig bokföring, management, datakunskap och att samarbeta.

Kvinnorna driver ett bageri, smyckesverkstad och har nyss startat en sygrupp. Tre kvinnor driver egna små kiosker. Genom gåvor har vi möjlighet att utveckla arbetet då det gäller till exempel marknadsföring, kurser, investeringar av olika slag mm. Vi tar tacksamt emot gåvor som ges via Barnmissionen med märkning Loki ANA

Det går att läsa mer om ANA gruppen här: 

www.analoki.com