Tillsammans med vår partner I Choose Life Africa arbetar vi för att motverka spridningen av HIV och AIDS som är ett stort problem i landet. Utbildningsprogrammet SEAL genomförs i samarbete med det kenyanska utbildningsministeriet. Ungdomar får lära sig om sexuell och reproduktiv hälsa. I Choose Lifes vision är att nå ut och hjälpa en miljon ungdomar fram till år 2022.