Tillsammans med vår partner I Choose Life Africa arbetar vi för att motverka spridningen av HIV och AIDS som är ett stort problem i Kenya. I Choose Life arbetar också med andra utbildningsinsatser för att få ungdomar att må bra, bland annat sexuell och reproduktiv hälsa, entreprenörskap och ekonomi.

Utbildningsprogrammet SEAL genomförs i samarbete med det kenyanska utbildningsministeriet, och idag når de ut till en miljon ungdomar. I Choose Life har också föräldragrupper, entreprenörskapsutbildningar och mentorsprogram.