Svenska

Filippinerna

Barnmissionens arbete på Filippinerna berör många tusen barn och vuxna varje år. Vår vision är att skapa en bättre framtid för de fattigaste barnen i utkanten av jättestaden Manila och deras familjer. Vi tror att en av de viktigaste vägarna ut ur fattigdom är utbildning.

I huvudsak jobbar Barnmissionen med tre stora områden: sjuk- och hälsovård samt en barnby, utbildning och olika utvecklingsprogram. Det första arbetet i landet startade redan år 1984, och Barnmissionen fortsätter göra en skillnad i många människors liv.