Skolor

Barnmissionen driver tre egna skolor. Open Heart är en förskola med två årskurser. Den ligger i anslutning till huvudkontoret och barnbyn på Hills of Grace. På skolan i Molfrid Center finns det klasser från Kinder 1 upp till och med årskurs 5 och på skolan i Shining Light Center finns klasser från Kinder 1 upp till årskurs 6. Total går nästan 400 barn i dessa skolor.

Sponsorprogram

Barnmissionen har också ett sponsorprogram som ger 500 barn och ungdomar skolpeng för att kunna utbilda sig. Det gäller från förskola och ända upp till högskola/universitet. Programmet stöds ekonomiskt av ABC Children’s Aid.

Yrkesutbildningar

Barnmissionens driver även kortare yrkeskurser. De olika kurserna är främst en hjälp för unga vuxna som behöver en väg ut i arbetslivet. Kurserna som erbjuds är hårvård, massage, kosmetologi, bakning, sömnad, svetsning samt datorkunskap och programmering. De olika kurserna är utvalda för att det finns chanser att få jobb inom dessa områden. Kurserna är uppbyggda enligt aktuella kursplaner och ackrediteras av en lokal myndighet.