I norra Pakistan lever tegelstensarbetare i svår misär. Arbetet på fabrikerna är inte bara tungt och hälsofarligt. Det är också så dåligt betalt att arbetarna tvingas ta lån från fabriksägarna för att klara sitt uppehälle. Lånen ärvs vidare från föräldrar till barn, som därmed blir fast i ett skuldslaveri.

Många av tegelarbetarnas barn går inte i skolan eftersom familjerna inte har råd med skoluniformer och skolböcker. Barnen behövs dessutom som arbetskraft i fabrikerna.

Barnmissionens samarbetspartner Full Gospel Assemblies FGA hjälper tegelstensarbetare, genom att erbjuda gratis skolgång till barn till tegelarbetare, men också med akut hjälp i form av matpaket till utsatta familjer.