Barnmissionen/ABC tog under våren 2018 ekonomiskt ansvar för Rasta Foundations skola i Pakistan.

Skolan erbjuder gratis skolgång till barn till tegelarbetare från närliggande tegelstensfabriker. Arbetet på fabrikerna är inte bara tungt och hälsofarligt. Det är också så dåligt betalt att arbetarna tvingas ta lån från fabriksägarna för att klara sitt uppehälle. Lånen ärvs vidare från föräldrar till barn, som därmed blir fast i ett skuldslaveri.

2005 började pastor Shamoun Chand undervisa barnen. Med stöd från den svenska pastorn Stanley Sjöberg och flera svenska församlingar och second hand-butiker kunde pengar samlas in för att köpa land och bygga en skola. 2013 invigdes skolan, som ligger några mil från Lahore i norra Pakistan. Våren 2018 tog Barnmissionen/ABC ekonomiskt ansvar för skolan.

Många av tegelarbetarnas barn går inte i skolan eftersom familjerna inte har råd med skoluniformer och skolböcker. Barnen behövs dessutom som arbetskraft i fabrikerna.

Idag har skolan drygt 200 elever och erbjuder undervisning av hög kvalitet. Undervisningen är gratis och eleverna får också skoluniformer, skolböcker, skolmat och regelbundna hälsokontroller utan kostnad.

Tegelarbetarnas barn har sällan fått möjlighet att leka. Därför gjorde Barnmissionen under hösten 2018 en insamling för att köpa in en tomt vid skolan och bygga en skolgård med lekplats. I mars 2019 kunde den färdiga lekplatsen invigas.