Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård!

Barnmissionen arbetar med både förebyggande och vårdande insatser med fokus på barn, ungdom och familjer. För att en utsatt människa ska kunna uppbåda kraft och förmåga att förändra sin situation, krävs att de grundläggande mänskliga behoven är uppfyllda. Barnmissionen verkar för att människor ska få tillgång till mat och vatten samt sjukvård och medicin.

Vi motverkar sjukdom och undernäring genom hälso- och tandvårdsinsatser, mamma-barn kliniker, rehabiliterande sommarläger, matutdelningsprogram, informationsinsatser om HIV/Aids, droger, trafficking mm.