Devent är en verksamhetsgren inom Barnmissionen med särskilt fokus på entreprenörsutbildning och samhällsutveckling.

Utifrån visionen om en värld där alla kan leva ett värdigt liv, ser vi entreprenörskap som en väg ut ur fattigdom och arbetslöshet.

I nära samarbete med lokala partners tränas människor att starta och utveckla affärsverksamheter som skapar försörjning för dem själva, för familjen och anställda.

Läs mer på Devents egen webbplats