Skola och förskola

I Burkina Faso, som är ett av världens fattigaste länder, är Barnmissionen genom ABC Burkina Faso med och stödjer en förskola och en grundskola med närmare 900 elever i byn Bobo-Dioulasso. Skolorna startades 2008 av Hinrik Thorsteinsson och Gully Jonasdottir från Island.

Bobo-Dioulasso ligger i ett utsatt område där utbildningsnivån och läskunnigheten är mycket låg. Att barnen får utbildning förändrar samhället från grunden. På skolan får barnen både undervisning och mat.

ABC Burkina Faso hjälper också unga människor samt föräldrar till skolelever med yrkesutbildning inom teknik, sömnad, snickeri och lantbruk för att utrusta människor till att kunna försörja sig själva.

Entreprenörskap

Varje år utbildas något hundratal personer i EMPE:s/Navigatörernas entreprenörsutbildningar i Burkina Faso. Satsningarna visar på goda resultat för deltagarna och många nya företag har startats.

Satsningarna inleddes år 2009 och har med åren utvecklats till att nu nå närmare ett par hundra personer om året.