Entreprenörskap

I Burkina Faso, som är ett av världens fattigaste länder, arbetar Barnmissionen genom partnerorganisationen EMPE.

Varje år utbildas något hundratal personer i EMPE:s entreprenörsutbildningar. Satsningarna visar på goda resultat för deltagarna och många nya företag har startats.

Satsningarna inleddes år 2009 och har med åren utvecklats till att nå flera hundra personer om året.