I Afrikas mest folkrika nation, Nigeria, har många det svårt, på grund av arbetslöshet och oroligheter. Barnmissionen vill sprida hjälp och hopp genom den lokala partnerorganisationen FLEP. Tillsammans driver vi jordbruksprojekt kring biodling, getter, kycklingar och tomatodling. Bönder tränas i att odla bin, producera honung och utveckla affärsverksamheter.

Varje år hjälper FLEP ett hundratal arbetslösa ungdomar på landsbygden med entreprenörskapsträning inom boskapsskötsel. Målet är att de ska bli egna företagare eller få en anställning inom branschen.