I Rumänien samarbetar Barnmissionen med partnerorganisationen Prison Fellowship Romania, PFR. Barnmissionen skickar lastbilar med materiellt bistånd till Rumänien. En stor del av hjälpen delas ut till utsatta människor som PFR arbetar med. Möbler och köksgeråd säljs också i en second hand-affär för att frigöra pengar till PFR:s arbete.

PFR jobbar bland annat med människor som sitter eller har suttit i fängelse och deras familjer. Det finns också ett stort arbete för att hjälpa romska familjer. Organisationen arbetar preventivt mot kriminalitet, framförallt genom att hjälpa barn och hemlösa från ett liv på gatan. 

Center för hemlösa

PFR driver två center för hemlösa med 54 respektive 67 platser. Programmen finns till för tidigare fångar över 18 år. Här får män och kvinnor akut stöd som mat, hygienartiklar, kläder och medicin. I ett längre perspektiv ligger fokus på att hjälpa människor till att kunna försörja sig själva och ta hand om ett hem. Därför finns aktiviteter som förbereder deltagare att kunna få och sköta ett arbete.

Dagcenter för barn

PFR har ett dagcenter för barn som begått brott men är för unga för att få rättsliga konsekvenser. Här finns rådgivning och terapi för både föräldrar och barn. Fokus ligger i att hjälpa barn från en kriminell bana och där spelar både familj och utbildning en stor roll. Därför finns program för att få tillbaka barn till skolan och stöd för dem som inte klarat av sin utbildning. På dagcentret anordnas också bland annat sportaktiviteter och läger.

Program i fängelser

Arbetet på olika fängelser innebär en hjälp för fångar att komma tillbaka in i samhället när de väl har avtjänat sina straff. Genom programmen får män och kvinnor stöd att förbereda sig för arbete eller utbildning. En del av arbetet handlar också om att hjälpa människor att upprätta eller förbättra relationen med sin familj. Här finns också tillgång till kognitiv beteende-terapi som en metod för att inte återfalla i kriminalitet.