Tillsammans med vår lokala partner MEP stöder Barnmissionen ett arbete för att utbilda och utveckla entreprenörer och företagsamhet i Kamerun.

Under 2019 kommer minst 50 ungdomar och hushållsförsörjare att utbildas i entreprenörskap. De får hjälp med utbildning och utrustning för att starta upp egna företag. Vi jobbar också med att förändra attityden kring entreprenörskap.

Målet är att ge människor bättre försörjningsmöjligheter och trygga en långsiktig hållbarhet och utveckling.