Kamerun är ett land som är drabbat av inbördeskrig. Barnmissionens lokala partner Mep-Cam finns mitt i konfliktområdet och arbetar med att hjälpa människor där genom att utbilda och utveckla entreprenörer och företagsamhet.

Ungdomar och hushållsförsörjare utbildas i entreprenörskap. De får hjälp med utbildning och utrustning för att starta upp egna företag. Målet är att ge människor bättre försörjningsmöjligheter och trygga en långsiktig hållbarhet och utveckling.

Barnmissionen jobbar med att förändra attityden kring entreprenörskap, men försöker samtidigt vara ett fredens röst i området.