Svenska

Ukraina

Barnmissionens arbete i Ukraina startade år 1992. Idag är Barnmissionen en av de största ideella hjälporganisationerna i Ukraina, där 400 000 människor berörs av insatserna varje år.

Genom ett nätverk med cirka 300 partners som sociala myndigheter, kyrkor och andra organisationer distribueras varje år närmare 300 ton kläder, skor och sjukvårdsutrustning till bland annat sjukhus, barnhem, fängelser och utsatta familjer.

När kriget bröt ut 2022 fick Barnmissionen ställa om till att arbeta i krig. Mer om det kan du läsa här.