I Ukraina finns ett stort arbete för att skapa medvenhet om korruptionens effekter och förändra tankesättet hos unga. Målet är att bygga en ny generation som säger nej till korruption.

På många skolor i västra Ukraina finns lokala No Corruption Generation-klubbar. Barnen från klubbarna reser ibland till andra städer för att presentera budskapet i form av barnfestivaler, sång, dans, drama, lekar och tävlingar.