Barnmissionen har ett nära samarbete med flera sjukhus och vårdinrättningar i regionen Volyn. Ofta räcker de statliga anslagen inte till och Barnmissionen utrustar vårdavdelningar med sängkläder, sjukhussängar, möbler och rehabutrustning samt med leksaker till barnavdelningarna. Barnmissionen bidrar också med pengar till mediciner och mat till barn från utsatta familjer som inte själv har råd att betala.

På Sanatoriet i Dachny, ett statligt tränings- och rehabiliteringscenter för funktionshindrade barn, hjälper Barnmissionen till med sjukhussängar, träningsredskap och leksaker.

Barnmissionen gör punktinsatser för svårt sjuka barn. Genom åren har flera dödssjuka barn fått komma till Skandinavien för operation och vård. Idag hjälper vi framför allt till med att utrusta sjukhusen så att de viktiga operationerna kan utföras på plats.