I Volynregionens olika fängelser gör Barnmissionen en värdefull insats. Tillsammans med lokala församlingar besöks både fängelser och häkten – några av de hårdaste miljöerna i samhället. Interner får stöd, uppmuntran, bibelundervisning och ibland matpaket. I några fängelser har bibelskolor startat tillsammans med lokala församlingar.

I Novovolynsk driver Barnmissionen ett rehabiliteringshem för före detta fångar, som fungerar som en sluss ut i samhället där människor kan bo under några månaders tid och få hjälp på vägen till ett nytt liv. Det finns många exempel på interner som fått en helt ny inriktning på sina liv genom det stöd och den undervisning de har fått i fängelset och i rehabiliteringshemmet. De lever nu ett nyktert liv med jobb, egen bostad och ett fungerande familjeliv.