I Thailand arbetar Barnmissionen genom partnerorganisationen ChildSafe i provinsen Issan i nordöstra Thailand, på gränsen till Laos. Området är mycket fattigt och många söker sig till Bangkok för att arbete. De hoppas på arbete i fabriker eller affärer, men många hamnar istället inom sexindustrin. Issan är ett av de största rekryteringsområdena till den thailändska sexindustrin.

ChildSafe arbetar med familjer, skolor, kyrkor och lokala myndigheter för att förhindra att barn hamnar i sexindustrin. De skapar relationer med ungdomar och hjälper dem, genom ett musikcafé, ett bageri och en trädgårdsodling.

Barnmissionen hjälper ungdomar i området att starta små egna företag så att de kan försörja sig själva, för att undvika att hamna i sexindustrin.