Undernäringsprogram

Undernäring är ett vanligt problem bland barn som lever i ekonomisk utsatthet. I vissa områden är mer än 25 procent av barnen undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det. De tre vanligaste orsakerna till undernäring är brist på kunskap hos föräldrarna, sjukdom och familjens ekonomiska förutsättningar.

Undernäring har stora konsekvenser för en person långt fram i livet. Därför är Barnmissionens fokus att möta problemen i tid och jobba förebyggande. Barnmissionen har tre medarbetare som är så kallade Community Nutritional Workers och dessa går, efter kontakt med lokala myndigheter, ut i olika geografiska områden (främst slumområden) och erbjuder sig att väga och mäta barn för att se om de är undernärda.

De erbjuder ett Nutritionsprogram som innehåller scanning och uppföljning under 3-6 månader. Till barn som är gravt underviktiga erbjuds även ett lagat mål mat om dagen under 120 dagar. Den maten köps in och tillagas tillsammans med förälder eller annan vuxen som på så sätt får lära sig praktiskt om inköp och tillagning av billig men näringsriktig mat. Målsättningen är att behandla 350-400 barn per år.

Barn- och mödravård

Många kvinnor i ekonomisk utsatthet har inte möjlighet att träffa en läkare varken före, under eller efter en förlossning, vilket är ett stort problem. För att göra något åt detta har Barnmissionen barn- och mödravårdskliniker, där målgruppen är gravida och nyförlösta kvinnor samt barn. Vissa dagar i veckan åker sjuksköterskorna och barnmorskorna ut i olika områden och träffar patienterna på hemmaplan. Detta för att möta människor som av olika anledningar har svårigheter att ta sig till de fasta klinikerna. Barnmissionen erbjuder även tandvård och läkarmottagning med hjälp av lokala volontärer.

Barnbyn

Barnbyn, Open Heart Children´s Village startade 2013 vid Barnmissionens center Hills of Grace. Totalt ska Barnbyn med sina nio hus ta emot 75 barn som är föräldralösa, övergivna eller svårt socialt utsatta.

Varje hus har ansvariga husföräldrar som kan ta emot åtta barn. Det är viktigt för barnen att få ett hem, en familj, kärlek, omsorg, ett socialt nätverk och möjlighet att gå i skolan. Det är något Barnmissionen fäster stor vikt vid.