Svenska

Loki – Utbildning

Hannah Emuriakin – för och grundskola för över 600 barn

I Lokichoggio finns för- och grundskolan Hannah Emuriakin med över 600 elever. Skolan drivs med hjälp av gåvor via Barnmissionen och en blygsam elevavgift då inget statligt stöd ges. På skolan finns 19 lärare och 10 övrig personal.

När Birgitta och Kea Arnlund kom till Lokichoggio 2008 fanns ingen annan skola än enkel undervisning under ett träd i denna del av orten med ca 1 800 hushåll. Nu får barnen i området en utbildning som ger helt andra förutsättningar för framtiden. 2018 gick den första avgångsklassen ut med strålande betyg.

Följ verksamheten på www.facebook.com/skolfadder/

Du kan vara med och stödja arbetet med utbildning genom att bli Loki-fadder här.

Studiehjälpprogrammet MSS Mapendo Student Support

Det finns också ett studiehjälpprogram där ungdomar – de flesta saknar en eller två föräldrar – får hjälp att betala sina gymnasiestudier och några även hjälp till högskoleutbildning. Ett 50-tal elever har redan avslutat sina studier med hjälp från MSS. Varje år är det nya studenter som köar för att få hjälp.

Bli Loki Student-fadder