Sedan 2011 finns Barnmissionen på plats i Uganda bland annat genom entreprenörsutbildningar i Busogaregionen via vår partner CFE. Utbildningarna bidrar till att öka inkomsten hos deltagarna. Vi arbetar också specifikt för att utbilda och ge stöd till företagande bland grupper som har drabbats av HIV och som därför lever i väldigt utsatta situationer.

Utbildningen syftar till att ge människor förutsättningar att skapa jobb åt sig själva och andra. I entreprenörssatsningarna ges utbildning i sömnad, murning, snickeri, jordbruk och frisörutbildning.

Genom självhjälpsgrupper utmanas deltagarna att spara pengar tillsammans och sedan låna pengar från den gemensamma potten.

Barnmissionens partner arbetar även med samhällsutveckling och att stärka föräldrar.