I Elfenbenskusten bidrar Barnmissionen genom konceptnamnet Devent till förändring för människor genom att erbjuda entreprenörsutbildningar över hela landet.

Entreprenörsutbildning

I Elfenbenskusten är arbetslösheten hög, inte minst bland ungdomar. Barnmissionen driver genom sin samarbetspartner FMP entreprenörskapsutbildning för ungdomar och kvinnor på tio orter i Elfenbenskusten. Varje år tränas 250 personer som får en utbildning i entreprenörskap.

Företagen som startas och utvecklas har verksamhet inom flera olika områden, såsom jordbruk, enklare tillverkning och förädling, samt försäljning av varor och tjänster.

Entreprenörsutbildningen vänder sig bland annat till ungdomar, flyktingar, kvinnor och andra utsatta grupper som genom att få hjälp att starta företag kan hitta en försörjning för sig och sin familj.