I Elfenbenskusten bidrar Barnmissionen genom konceptnamnet Devent till förändring för människor genom att erbjuda entreprenörsutbildningar över hela landet.

Entreprenörsutbildning

Barnmissionen driver genom sin samarbetspartner FMP entreprenörskapsutbildning på tio orter i Elfenbenskusten och hjälper flera hundratals unga vuxna genom att ge dem utbildning i entreprenörskap. Företagen som startas och utvecklas har verksamhet inom flera olika områden, såsom jordbruk, enklare tillverkning och förädling, samt försäljning av varor och tjänster.

Entreprenörsutbildningen vänder sig bland annat till ungdomar, flyktingar, kvinnor och andra utsatta grupper som genom att få hjälp att starta företag kan hitta en försörjning för sig och sin familj.