Florence Mwilolo i Uganda har haft svårt att få maten att räcka till sig och sina tre barn. Nu har hon fått hjälp att börja odla sin egen mat. 2016
21-årige Salim Musana i Uganda lärde sig två olika hantverk när han deltog i Barnmissionens/Devents entreprenörsutbildning – att köra bil och att odla. Bilkörningen gav honom en deltidsinkomst, men Salim
Robert är sex år gammal och bor i Uganda. Tack vare hjälp från Barnmissionen/ABC Children´s Aid får han och hans syskon gå i skola. Genom utbildning hoppas Robert kunna bryta