Kontakta Barnmissionen

Telefon: +46 (0)40 689 30 40
Epost: info@barnmissionen.se

Adress:
Strömgatan 14,
212 25 Malmö

Plusgiro: 901080-2, Bankgiro: 901-0802, Swish: 9010802

Kontorets öppettider:
Mån-fre 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-12.30

Personal i Sverige

 Bo Wallenberg

Generalsekreterare

Insamling, kommunikation, marknad
bo.wallenberg@barnmissionen.se

040/ 689 30 40

Mikael Joumé

Mikael Joumé

Biträdande Generalsekreterare

Administrativ chef, HR
mikael.joume@barnmissionen.se

040/620 04 42

Eva Ruderstam

Eva Ruderstam

Kommunikatör

Ansvarig för tidning, hemsida, sociala medier och presskontakter
eva.ruderstam@barnmissionen.se

040/608 61 31

Anders Mårtensson

Projektkoordinator
Ansvarig Internationella avdelningen. Tematiskt ansvarig: Entreprenörskap och klimatresiliens. Geografiskt ansvarig: Västra Afrika
anders.martensson@barnmissionen.se

040/608 61 33

Jennifer Hegarty

Jennifer Hegarty

Projektkoordinator
Tematiskt ansvarig: Rättighetsbaserat arbete, sexuell och reproduktiv hälsa. Geografiskt ansvarig: Östra Afrika
jennifer.hegarty@barnmissionen.se

040/608 48 41

Saba Wallace

Saba Wallace

Projektkoordinator

Tematiskt ansvarig: Utbildning, genus. Geografiskt ansvarig: Asien och Östra Europa
saba.wallace@barnmissionen.se

040/620 08 31

Nadja Osmalovskaya

Nadja Osmolovskaya

Ekonomiansvarig

nadja.osmolovskaya@barnmissionen.se

040/620 04 44

Eva Ekenstierna

Eva Ekenstierna

Sekreterare

Reception, givarservice, minnesgåvor och högtidsgåvor, volontärer, kontorsmaterial
eva.ekenstierna@barnmissionen.se

040/608 61 34

Annica LarssonAnnica Larsson

Handläggare

Givarservice och administration.

annica.larsson@barnmissionen.se

040/620 04 45

Barnmissionen i Norden:

Barnmissionen Finland

Verksamhetsledare: Marie-Louise Pada

Telefon: 0035 85 04 71 62 26

Epost: info@barnmissionen.fi

Bank och kontonummer: OP Bank FI8856713420011455

Children´s Mission Danmark

Verksamhetsledare: Arne Panduro

Telefon: 0045 53 53 73 04

Epost: info@childrensmission.dk

Hemsida: www.childrensmission.dk

Barnemisjonen Norge

Verksamhetsledare: Harry Haraldsen

Telefon: 0047 990 93 360

Epost: post@barnemisjonen.no

Hemsida: www.barnemisjonen.no

Barnamissiónin Føroyar

Verksamhetsledare: Ella Niclasen

Epost: skandinaviskabarnamissionen@hotmail.com