Barnmissionen registrerar personuppgifter i syfte att:

• hantera och administrera gåvoärende.
• via e-brev, postförsändelse, sociala medier eller sms informera om Barnmissionens arbete.
• i övrigt ha kontakt avseende fadderskap/givarprofil eller gåvoärende.

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Barnmissionen behandlar om dig. Du har rätt att begära att Barnmissionen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.