Svenska

Barnmissionen deltog i global konferens om förebyggande arbete

Konferensdeltagare från Svenska Missionsrådets medlemsorganisationer.

Anders Mårtensson från Barnmissionen har deltagit i en konferens som FN i Genève ordnat. Konferensen ”Global Platform for Disaster Risk Reduction” handlade om hur man minskar risken för katastrofer genom att arbeta förebyggande med resilience-arbete. På plats fanns både regeringsfolk och representanter från olika icke-statliga organisationer från hela världen.

– Under konferensen var det många som delade erfarenheter och vi fick lärdomar om både lyckade och mindre lyckade insatser. Det är kunskaper som kommer väl till pass i samarbetet med våra partner, berättar Anders Mårtensson.

På forumet skapade deltagarna en gemensam agenda för hur man kan arbeta med förebyggande arbete. Konferensen var en följd av FN:s beslut ”Leave Noone behind”, att alla tillsammans – från FN och regeringar och ner på gräsrotsnivå – ska hjälpas åt för att arbeta förebyggande för att förhindra katastrofer.

Från Svenska Missionsrådets medlemsorganisationer var 15 personer på plats. Även Barnmissionens regionkontor Children´s Mission Africa och vår partnerorganisation EPTF i Kenya deltog.