Svenska

Barnmissionen på Gröna listan 2018

Den som ger pengar till Barnmissionen kan känna sig säker på att pengarna kommer dit de ska. Det visar Givarguidens granskning av insamlingsorganisationer. Barnmissionen är en av 94 organisationer som finns på deras gröna lista för 2018.

Givarguiden jämför organisationer som arbetar med välgörenhet. De tittar på hur organisationerna jobbar med  demokrati, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot givarna.

I årets granskning, som avslutades den 19 november, granskades 163 organisationer. 94 av dem – däribland Barnmissionen – uppfyllde alla Givarguidens krav och kom med på årets Gröna lista.

På Givarguidens hemsida www.givarguiden.se kan man se vilka organisationer som finns med på listan. Man kan också läsa om varje organisation och se intressanta fakta om hur stora insamlingskostnader organisationen har och hur stor del av de insamlade medlen som går till ändamålen. I vissa fall går det också att utläsa fakta kring löner till de högst uppsatta tjänstemännen i organisationerna.