Svenska

Gåvor till Barnmissionen ger pengar tillbaka på skatten

Den som ger en gåva till Barnmissionen kan i många fall få skattereduktion för gåvan.

Sommaren 2019 återinfördes skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Det innebär att den som ger gåvor till ideella organisationer kan få göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration.

Barnmissionen är godkänd för skattereduktion, och gåvor som ges under år 2022 kommer att ge skattereduktion i samband med deklarationen 2023, under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Se nedan.

För att få skattereduktion behöver du inte göra någonting. Barnmissionen skickar under början av år 2023 uppgifter till Skatteverket om alla gåvor på minst 200 kronor. Barnmissionen skickar också ut brev till givarna med information om vilka uppgifter som Skatteverket har fått.

När deklarationsblanketterna skickas ut i mars kommer de som är berättigade till skattereduktion att ha summan förifylld på sin deklarationsblankett.

Mer information om skattereduktion för gåvor finns på Skatteverkets hemsida. Där finns också en lista på godkända gåvomottagare.

För att få skattereduktion för gåvor under 2022 krävs:

* Du måste ge minst 200 kronor per tillfälle.

* Det totala gåvobeloppet under 2022 måste uppgå till minst 2 000 kronor. Avdrag ges för gåvobelopp upp till 12 000 kronor. Det är en fördubbling av maxbeloppet. Tidigare år har maxbeloppet varit 6 000 kronor.

* Avdraget är 25 procent, vilket innebär att du får tillbaka mellan 500 och 3 000 kronor.

* Skattereduktionen gäller inte bara gåvor till Barnmissionen utan gåvor som du ger till flera godkända gåvomottagare/organisationer.

* För att få skattereduktion måste du vara en privatperson över 18 år. Din gåva måste kunna kopplas till ditt personnummer.