Svenska

Ge fiskespö istället för fisk

Kära faddrar och livräddare!

Nöden på vår jord är större än någonsin. Fattiga människor drabbas hårdast och kan inte försörja sina familjer och ge dem det mest banala som mat, tak över huvudet och skola till barnen.

Som ni vet har Barnmissionen haft stora insamlingar till matpaket för att lindra den akuta nöden och ge livsviktig mat. Vi fortsätter med detta, men vägen framåt är att hjälpa dessa människor att få ett arbete så de kan försörja sina familjer. Detta gör vi genom att utbilda barnen, men också genom vårt entreprenörsprogram som hjälper föräldrarna att själva skapa försörjningsmöjligheter.

Arbetet går under namnet ”Devent” (Development entrepreneurship) och är oerhört framgångsrikt. 10 000-tals familjer har kunnat skapa sig egen försörjning där det inte fanns arbete att få. Nu senast hade vi ett fantastiskt program i Tanzania där vi utbildade 100 människor. Av detta bildades 28 företag som gett arbete till över hundra personer.

En viktig del i denna utbildning är att kunna hjälpa till med ett litet startkapital, till utsäde, boskap, verktyg eller maskiner.  Som visdomsorden säger ”Ge ett fiskespö istället för en fisk”. Du kan hjälpa en hel familj att bli självförsörjande genom att ge en gåva till uppstart efter deras utbildning. Detta är verkligen hjälp till självhjälp!

Med vänlig hälsning

Bo Wallenberg

Generalsekreterare

Så här ger du en gåva:

Ge en gåva via hemsidan

Swisha till 9010802 och uppge ”Hjälp till självhjälp”

Ge via bankgiro 901-0802 och uppge ”Hjälp till självhjälp”

Ge via plusgiro 901080-2 och uppge ”Hjälp till självhjälp”

eller använd det inbetalningskort du som regelbunden givare har fått hemskickat.