Som de flesta av barnen i barnbyn har John en tragisk historia innan han kom till barnbyn för fyra år sedan. Det kan vara att föräldrarna har dött, har drogproblem,