Svenska

Barnmissionen godkänd för skattereduktion – från 2020

Foto: Skatteverket Fialotta Bratt

Sommaren 2019 återinfördes skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Det innebär att den som ger gåvor till ideella organisationer kan få göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration.

Barnmissionen är godkänd för skattereduktion, men först från år 2020. Det innebär att alla gåvor som ges under år 2020 är avdragsgilla. Däremot kan man inte begära avdrag för gåvor som getts till Barnmissionen under 2019, så den inkomstdeklaration som redovisas våren 2020 för inkomståret 2019 berörs inte.

För att få skattereduktion för gåvor under 2020 krävs:

* Du måste ge minst 200 kronor per tillfälle.

* Det totala gåvobeloppet under 2020 måste uppgå till minst 2 000 kronor. Avdrag ges för gåvobelopp upp till 6 000 kronor.

* Avdraget är 25 procent, vilket innebär att du får tillbaka mellan 500 och 1 500 kronor.

* Skattereduktionen gäller inte bara gåvor till Barnmissionen utan de gåvor som du ger kan lämnas till en eller flera godkända gåvomottagare/organisationer.

* För att få skattereduktion måste du vara en privatperson över 18 år. Din gåva måste kunna kopplas till ditt personnummer.

Mer information om skattereduktion för gåvor finns på Skatteverkets hemsida. Där finns också en lista på godkända gåvomottagare.

Foto: Skatteverket Fialotta Bratt