Svenska

Här får utnyttjade barn nytt hopp

Barnmissionen på Filippinerna har startat upp ett nytt arbete, med att hjälpa sexuellt utnyttjade barn. I början av oktober invigdes det skyddade boendet och de första barnen kunde flytta in.

Ett av husen i barnbyn på Barnmissionens anläggning Hills of Grace har blivit ett ”Healing and Recovery Center” som ger upp till tio barn i åldrarna 4–10 år ett skyddat boende. Utsatta barn får komma dit under några månaders tid för att få skydd, nytt hopp, återhämtning och helande. Barnen får stöd av husföräldrar, socialarbetare och psykolog. Satsningen görs i samarbete med myndigheter och andra hjälporganisationer.

Filippinerna har ett mycket stort problem med att barn utnyttjas sexuellt. I många fall är det familjemedlemmar, släktingar eller grannar som förgriper sig på barnen. Det är också mycket vanligt med sexuella övergrepp online.

Enligt filippinska myndigheter utsätts vartannat barn på Filippinerna för någon form av kränkning eller övergrepp via internet. Den värsta formen är sexuella övergrepp, som tyvärr ökar kraftigt. Filippinerna har blivit det land i världen där livesända sexuella övergrepp via internet är vanligast.

En grundorsak är fattigdom och människors förhoppning om att övergrepp kan leda till en inkomst och en väg ut ur fattigdomen.

Barnmissionen på Filippinerna vill vara med och hjälpa dessa utsatta barn. Personalen har förberett sig genom att delta i utbildningsseminarier och nätverka med andra hjälporganisationer som arbetar med att hjälpa sexuellt utsatta barn. De har anpassat ett av husen i barnbyn till arbetet. I början av oktober invigdes huset för sitt nya ändamål och de första barnen kunde flytta in.

− Att hjälpa barn som utsatts för sexuella övergrepp är ingen enkel uppgift och det är ett långsiktigt arbete. Men vi tror att med Guds hjälp finns det inga hopplösa fall. Vi har mod, passion och tro på Gud, och vi tror att vi kan hjälpa dessa barn, säger Archie Flores, Barnmissionens missionsledare på Filippinerna.